asa_logo
dotted-line

Pozrite si názory občanov SR na bývanie v rokoch 1993 až 2008.
Viac >>

OCHRANA ÚDAJOV

Výskumom získané individuálne údaje, ktoré pochádzajú od konkrétnych respondentov /fyzické osoby, firmy, inštitúcie/ sú prostredníctvom štatistických metód pretransformované do súboru agregovaných údajov, ktoré sa nedajú spätne identifikovať ako pôvodné individuálne údaje.

Spolupráca medzi anketármi a respondentmi počas terénnych fáz výskumných projektov je dobrovolná a anonymita odpovedajúcich je zaručená v plnej miere. Údaje získané od respondentov slúžia výhradne pre výskumné ciele a v žiadnom prípade nie sú sprístupnené tretím osobám.

V priebehu zberu a spracovania výskumom získaných dát sú najprísnejšie dodržiavané odporúčania Medzinárodného kódexu ICC/ESOMAR pre výskum trhu a verejnej mienky a zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Zb.

Agentúra sociálnych analýz "ASA", s.r.o. zaručuje klientom spoľahlivosť výskumom získaných údajov a garantuje dôvernosť všetkých spracovávaných informácií.