asa_logo
dotted-line

Pozrite si názory občanov SR na bývanie v rokoch 1993 až 2008.
Viac >>

METODIKA

Agentúra sociálnych analýz "ASA", s.r.o. sa v oblasti kvantitatívnych výskumov špecializuje na osobné rozhovory s respondentmi v domácnostiach, podnikoch, inštitúciach a vo firmách.

Projektovanie štandardizovaného dotazníka sa realizuje na základe špecifikácií zadania zo strany klientov.

Realizácia terénnej fázy výskumných projektov je zabezpečená vyškolenou, celoslovenskou anketárskou sieťou. Agentúra disponuje cca 550 externými spolupracovníkmi pre uskutočnenie výskumných rozhovorov prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov.

Adekvátna alokácia anketárskej siete na území Slovenskej republiky zabezpečuje reprezentatívnosť celorepublikových výskumov podľa pohlavia veku, vzdelania, národnosti, veľkostnej skupiny obce a kraja.

Výskumné projekty sa realizujú, podľa zadania klientov, na výberových vzorkách rôznej veľkosti a pre rôzne základné súbory.

Empirické dáta získané počas terénnej fázy výskumu podliehajú pred matematickoštatistickým spracovaním, analýzou a vyhodnotením, prísnej a dôkladnej kontrole, ktorá zaručuje dodržiavanie predpísaných výberových znakov a korektný priebeh výskumných rozhovorov anketárov s respondentmi na základe štandardizovaných dotazníkov.

Kvalitu získaných empirických dát zaručuje pri realizácií výskumných projektov dôsledná aplikácia medzinárodne uznávaných výskumných štandardov.