asa_logo
dotted-line

Pozrite si názory obèanov SR na bývanie v rokoch 1993 až 2008.
Viac >>

KLIENTI

Zoznam vybraných klientov Agentúry sociálnych analýz "ASA", s.r.o.:

 • Ahold Retail Slovakia
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Filozofická fakulta UCM, Trnava
 • INFOSTAT, Bratislava
 • Inštitút pre výskum práce s rodiny pri MPSVaR SR
 • Iuventa, Bratislava
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 • Markwin, s.r.o. Košice
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Prvá stavebná sporite¾òa, a.s.
 • Rada mládeže Slovenska
 • Sanofi-aventis Pharma Slovakia
 • Slovenská spoloènosť pre výskum mládeže
 • Sociologický ústav SAV
 • Sonda S, s.r.o. Bratislava
 • S.P.A.C.E. Bratislava
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava
 • Ústav informácií a prognóz školstva MŠ SR
 • Výskumný ústav ekonomiky pôdohospodárstva a potravinárstva